کلیدواژه‌ها = حذف
تعداد مقالات: 3
2. بررسی فرایندهای کشش جبرانی و حذف در گویش کُرمانجی با تأکید بر نظریة مورایی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-25

10.22099/jill.2018.28176.1080

طاهره قطبی کریمی؛ محمدجواد حجازی؛ مینا مهدیخانی


3. تکواژهای دستوری اسم در کردی سورانی: یک بررسی صرفی- واجی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 76-96

10.22099/jill.2018.26246.1059

آزاد محمدی؛ گلناز مدرسی قوامی