کلیدواژه‌ها = خودایستا
تعداد مقالات: 1
1. سازه‌های تصریفی فعل واژگانی خودایستا در گویش کُرْتَه (قلعه‌گنج)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 32-73

10.22099/jill.2017.24002.1017

عباسعلی آهنگر؛ سپهر صدیقی نژاد