کلیدواژه‌ها = همگونی همخوان با همخوان
تعداد مقالات: 2
1. همگونی همخوان‌ها در زبان ترکی زنجان: رویکرد هندسه مشخصه‌های واجی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-31

10.22099/jill.2017.24910.1033

محمدجواد حجازی؛ مینا مهدیخانی


2. همگونی همخوان ‌با همخوان در گویش دماوندی: نظریه هندسه مشخصه‌های واجی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-52

10.22099/jill.2017.4015

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ محمد جواد حجازی؛ لیلا رحمتی نژاد