نویسنده = محمد جواد حجازی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فرایندهای کشش جبرانی و حذف در گویش کُرمانجی با تأکید بر نظریة مورایی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-25

10.22099/jill.2018.28176.1080

طاهره قطبی کریمی؛ محمدجواد حجازی؛ مینا مهدیخانی


2. فرایندهای تضعیف و قلب در گویش بختیاری «بروافتو تنگ شا»

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-89

10.22099/jill.2019.5377

شهین امیرجانی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ محمدجواد حجازی


3. همگونی همخوان ‌با همخوان در گویش دماوندی: نظریه هندسه مشخصه‌های واجی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-52

10.22099/jill.2017.4015

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ محمد جواد حجازی؛ لیلا رحمتی نژاد